Over ‘t Ruunder Waopen

’t Ruunder Waopen is de dorpskrant van Ruinen. De krant wordt eens per 14 dagen huis-aan-huis op woensdag gratis in een oplage van 3200 exemplaren in Ruinen, Oosteinde, Echten, Ansen een gedeelte van Pesse bezorgd.

’t Ruunder Waopen bevat een vaste pagina met belangrijke informatie en kerkdiensten. Daarnaast de fotorubriek van Jans Schulting, columns van ‘JOS’ en NEF (Peter Nefkens), advertenties en acties of informatie van de plaatselijke ondernemers, familieberichten, kleine advertenties en Waopenties.
Waopenties zijn gratis mini-advertenties voor particulieren van max. 5 regels voor vraag en aanbod van tweedehands spullen en gevonden en verloren voorwerpen.
In elke uitgave worden de in de omgeving georganiseerde evenementen gepubliceerd.

Redactioneel

Kort dorpsnieuws, mededelingen van verenigingen en interessante informatie (niet commercieel) worden zoveel mogelijk en zonder kosten geplaatst.
Commerciële teksten, foto-en beeldmateriaal(advertorials) worden geplaatst tegen een vergoeding.

Kerkblad ‘Om de Ruiner Toren’

De maandelijkse uitgave van kerkblad ‘Om de Ruiner Toren’ in ’t Ruunder Waopen gepubliceerd.

Verspreiding

’t Ruunder Waopen wordt door de inwoners van Ruinen en omgeving zeer gewaardeerd en heeft als dorpskrant een hoge attentiewaarde.

Suggesties?

Laat het ons weten en stuur een mail naar info@ruunderwaopen.nl

Na publicatie worden de uitgaven op deze website in het archief bewaard.