Informatie

Over het ‘t Ruunder Waopen

’t Ruunder Waopen is het dorpsblad van Ruinen. Het blad wordt eens per 14 dagen huis-aan-huis op woensdag gratis in een oplage van 3200 exemplaren in Ruinen, Oosteinde, Echten, Ansen een gedeelte van Pesse bezorgd.

’t Ruunder Waopen bevat een vaste pagina met belangrijke informatie en kerkdiensten. Daarnaast advertenties en acties van de plaatselijke ondernemers, familieberichten, kleine advertenties en Waopenties; gratis advertentieruimte voor particulieren van max. 5 regels voor vraag en aanbod van tweedehands spullen en gevonden en verloren voorwerpen. In elke uitgave worden de in de omgeving georganiseerde evenementen gepubliceerd.

Redactioneel

Redactionele artikeltjes van ondernemers en particulieren, kort dorpsnieuws, mededelingen van verenigingen en interessante informatie worden er zoveel mogelijk in geplaatst.

Kerkblad ‘Om de Ruiner Toren’

Tevens wordt de maandelijkse uitgave van kerkblad ‘Om de Ruiner Toren’ in ’t Ruunder Waopen gepubliceerd.

Verspreiding

’t Ruunder Waopen wordt door de inwoners van Ruinen en omgeving zeer gewaardeerd en heeft mede door de verspreiding in De Wolder Courant een hoge attentiewaarde.

Suggesties?

Laat het ons weten en vul het contactformulier in of stuur een mail naar ruunderwaopen@hotmail.com

Na publicatie worden de uitgaven op deze website in het archief bewaard.